Tervetuloa Tehyn Porin seudun ammattiosasto 252:n kotisivuille!

Korona tehyläisten työpaikoilla

 

https://www.tehy.fi/fi/korona

Neuvottelujen tilanne 30.4.2020

 

Lue alla olevasta linkistä valtakunnansovittelijan ratkaisuesitys

 

https://www.tehy.fi/sites/default/files/ratkaisuesitys_-_heikennykset.png?fbclid=IwAR31bvBt5A52TBqlYYEyobRdKrI7NRD2Z-iQxTriSb42fTC_Ktu6qZ6lw8k

Työehdoista ja palkoista neuvotellaan nyt

 

Tehyn uusista työehtosopimuksista neuvotellaan parhaillaan. Tehyn neuvottelu-tavoitteet on valmisteltu viime vuoden aikana, ja Tehyn hallitus on vahvistanut ne loppusyksystä. Tavoitteet työnantaja- ja työntekijäpuolella ovat tyypillisesti eri suuntaisia, ja niis-tä joudutaan neuvottelemaan useaan otteeseen ennenkuin neuvottelutulokseen päästään. Neuvottelijat voivat saavuttaa tuloksia vain jäsenten tuella ja voimalla - olethan mukana!Kärkitavoitteet neuvottelukierroksellaKärkitavoitteet kaikissa työehtosopimusneuvotteluissa ovat seuraavat:

 • Palkankorotus: Vähintään yhtä suuret tai suuremmat palkankorotukset kuin ns. vientialoilla.
 • Palkkatasa-arvoa edistävä palkkaohjelma: Tehyn ja SuPerin esittämä tasa-arvo-ohjelma tai muu sellainen, joka edistää konkreettisesti palkkatasa-arvoa. Myös yksityisellä sektorilla ja varhaiskasvatuksessa on tavoitteena palkkatasa-arvoa edistävä palkkaohjelma.
 • Kiky-työajanpidennyksen poistaminen työehtosopimuksesta: Työajanpiden-nys poistui teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksesta 1.1.2020. On mahdoton ajatus, että muilla aloilla jatkettaisiin talkootyön tekemistä.
 • Sote-sopimus: Kuntasektorilla Tehy vaatii sote-alan omaa työehtosopimusta(Sote-sopimusta). Sote-alan työtehtävät edellyttävät omia, räätälöityjä työeh-toja aivan kuten lääkäreilläkin on. Nykyinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on jäykkä eikä esimerkiksi palkkausjärjestelmä tunnista sote-alan työn vaativuutta. Myöskään nykyiset työaikaa koskevat määräykset eivät vastaa sote-alan vaatimuksia.
 • Työhyvinvointia edistävä määräys tai työryhmä edistämään tavoitetta sopi-muskauden aikana
 • Lisäksi työehtosopimuskohtaisesti on joukko ns. tekstitavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi työehtosopimusten työaikamääräysten parantamiseen.

Jäsenilta 11.2.2020 hotelli Scandic

 

Jäsenillan terveiset koko ao:n jäsenistölle:

 

   

  LUOTTAMUSTOIMI

  Pääluottamusmies
  Tanja Jussila, tanja.jussila@pori.fi
  puh 044-7011873
  Porin perusturvan yhteistoiminta-alue ja Porin kaupungin varhaiskasvatus sekä Satakunnan Pelastuslaitos. Toimiston osoite: Eteläpuisto 9 E 5, Pori

  Päätoiminen

   

  Varapääluotta-
  musmies
  Terhi Anttila
  ,

  terhi.anttila@porinperusturva

  puh 044-2438732

  Luottamusmies-
  päiviä kolme/viikko