Ammattiosaston vaalit 2019

Ammattiosaston hallitukseen tai puheenjohtajaksi voi asettua ehdolle ammattiosastomme jäsen, joka on liittynyt ammattiosastoomme ennen ehdokasasettelun päättymistä ja joka on maksanut jäsenmaksunsa. Ehdokasasettelu päättyy 14.11.2019.

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaali

Ammattiosastomme hallitukseen valitaan 10 varsinaista ja 10 yleisvarajäsentä. Voit asettua ehdolle hallitukseen täyttämällä ehdokasasiakirjan ja palauttamalla sen ennen ehdokasasettelun päättymistä vaalilautakunnalle. Voit ehdottaa itse itseäsi hallitukseen. Muistathan allekirjoittaa ehdokasasiakirjan!

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan ammattiosaston sääntöjä ja ammattiosaston vaalijärjestystä.

Ammattiosaston puheenjohtajan vaali

Ammattiosaston puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ammattiosaston syyskokouksessa. Puheenjohtajan vaali käydään ennen hallituksen vaalia. Jos puheenjohtajaksi valittu on ehdokkaana hallitukseen, hänet poistetaan hallituksen vaaliehdokkaista.

Ammattiosaston säännöissä tai vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä puheenjohtajan vaalista, vaan siinä seurataan Tehyn puheenjohtajan valintaa sääteleviä määräyksiä soveltuvin osin.

  • Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan kokouksessa.
  • Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hänet valitaan.
  • *Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi.
  • Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käytetään kaksivaiheista vaalia, jolloin ensimmäisessä vaalissa ovat mukana kaikki ehdokkaat. Mikäli joku heistä saa yli puolet annetuista äänistä, hänet valitaan
    Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan uusi äänestys. Toisella kierroksella ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.
  • Tasatuloksissa ratkaisee arpa.

Äänioikeus

 

Äänioikeutettuja ovat ammattiosasto 252 Tehyn Porin seudun ammattiosaston jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on todistettava henkilöllisyystodistuksella tai muuten luotettavalla tavalla. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

Äänioikeuden tarkistaminen

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa 28.-31.10.2019 klo 9-11 tai klo 15-16 pääluottamusmiehen toimistolla Eteläpuisto 9E5.  Jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen henkilön käyttämään tarkistusmahdollisuuttaan.

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 1.11.2019 mennessä.

Syyskokous

Ammattiosaston sääntömääräinen syyskokous pidetään Tehylässä.

Aika: 28.11.2019 klo 18:00
Paikka: Rantakartano, Isojoenrannantie, Pori

Kokouksen aiheita

  • Sääntömääräiset asiat
  • Puheenjohtajan valinta
  • Hallituksen valinta

Ilmoittaudu syyskokoukseen 14.11.2019 mennessä tarjoilujen takia osoitteeseen ao252@tehy.net

Tervetuloa mukaan!
Ao252 hallitus

Vaalilautakunta
Pj Johanna Rantanen
Sirpa Urpilainen
Tuija Jullenmaa

Vaalilautakunnan yhteystiedot
ao252@tehy.net
puh. 0400-370252
Postiosoite:
Maantiekatu 31
Osasto T2
28120 Pori